Övriga Asien

Turkiet

Att Turkiet är en av världens största teproducenter är okänt för de flesta och det finns flera anledningar till detta. Den första är att landet inte producerat te särskilt länge, först i mitten av 1960-talet tog produktionen fart på allvar. En annan anledning är att produktionen är mycket ojämn både kvalitetsmässigt och volymmässigt. Till detta kommer att en stor del av teet konsumeras lokalt och att det inte är speciellt bra.

Inspirerade av de ryska teodlingarna kring svarta havet inleddes de första experimenten med att odla te i Turkiet 1888. Platsen som jordbruksdepartementet valde för de första experimentella odlingarna var Bursa som ligger i de nordvästra delarna av landet. Man planterade plantor både från Japan och Kina men ganska snart visade sig att platsen var olämplig för kommersiell teodling.

Efter detta misslyckande dröjer det ända fram till 1917, vissa källor anger 1918, till man försöker igen. Då anlitas Ali Riza Erten, en botaniker från Mardin för att utvärdera lämpliga platser för teodling. Efter en mängd resor till bl.a. Rize, Artvin och Ardahan kom han fram till att just Rize vid Svarta havet var en lämplig plats, något han sammanställde i en rapport med namnet ”Şimali Şarki Anadolu ve Kafkasyada Tetkikatı Ziraiye”. På grund av svårigheter efter första världskriget skulle det dröja ytterligare flera år innan något hände.