Yunnan - Fakta

Yunnan är en bergig subtropisk provins i sydvästra genomskuren av vattendrag. "Yun" betyder moln, ett passande namn då många av bergen ofta döljs i moln. Det är den fjärde största provinsen i Kina och gränsar till Tibet i nordväst, Sichuan i norr, Laos och Vietnam i söder samt Burma i väster.

[gmap |markers=green::28.6260412574134,104.084326369712 + 27.82348987603151,99.70102478699982 + 28.56584956267389,103.9563185875305 + 28.05383417448389,104.217804269168 + 27.3096322222146,103.6978941986486 + 26.70090492173807,100.7934962191568 + 24.05636365930738,104.2591690711929 + 23.50020528232982,104.7469636114943 + 24.17791310312417,102.4055005139506 + 25.0389018303061,100.5178508795791 + 25.34174252720574,100.532163647825 + 25.5528814347942,100.2804944988426 + 26.57451762951598,99.00580320164815 + 25.89690769337424,99.44714654200735 + 26.01405836251491,98.84957838106561 + 24.39173904737704,97.92086998914262 + 24.7696542553063,97.93396295642086 + 24.8268879293701,98.32167443708249 + 24.4888069260064,98.56722529674427 + 24.62803611476463,98.66295408239157 + 25.05693651474321,98.5228349471118 + 25.1512686143296,99.16753621566086 + 24.72798655429257,99.15434635686401 + 24.84700573141135,99.61774263334775 + 24.5894031044868,99.89943510140117 + 24.06290833691937,99.23367303359059 + 23.95185496223357,98.97716105394144 + 23.6034668072566,99.35945675664362 + 23.5100625543841,99.81107972392618 + 24.45994810100256,100.1060643344566 + 24.43051735458852,100.8385035565896 + 23.89094557388402,100.0762725496197 + 23.8856778283879,100.8819788362097 + 23.53520875445193,100.6800745826195 + 23.42790364045448,101.7069785486952 + 23.17953434545805,102.801826692799 + 23.05192803860694,102.4544445907335 + 22.64423108697388,101.8904889602175 + 23.108340637426,101.0383600810586 + 22.6033501585747,99.90188119733058 + 21.99878419679014,100.4575189934888 + 22.05713776995771,100.7635578043096 + 21.57887972800016,101.2006474216771 + 28.6260412574134,104.084326369712 |markers=gray::25.0532569735961,102.7166748046875:Kunming
Visa + 22.733123662313673,100.9808349609375:Pu'er
Visa |zoom=7 |center=25.264568475331583,101.84326171875 |width=800px |height=900px |control=Small |type=Physical]
Provinsgräns Provinsgräns
Teproducerande länTeproducerande län. Telöven markerar endast centralorterna för de teproducerande länen.
Område omnämnt i textenOmråde omnämnt i texten, klicka för mer information.

Källa:
"Map of Tea Growing Area In China" sammanställd av China Tea Import and Export Corporation, Research Institute of Surveying and Mapping of the National Bureau of Surveying and Mapping och Tea Reserch Institute of the Chinese Academy of Agricultural Science. Designad av Dai He Ying till minne av China Tea Import and Export Corporations 40-års jubileum.

Teproduktion
Med stora mängder regn, ett milt klimat och bördig jord är Yunnan en ideal plats att odla te. 1997 täcktes 166 750 hektar av teodlingar och omkring 25 % av det de som odlades användes för att tillverka det utmärkta svarta te som provinsen är känt för. Resterande te användes i huvudsak för att göra grönt te, speciellt maocha, ursprungsmaterialet till pu-erh. Teodlingarna ligger på sluttningar på en höjd mellan 800 och 2100 meter över havet. Den största mängden te odlas dock på mellan 1200 och 1800 meter över havet och är planterat hälften så tätt som t.ex. i Indien och Sri Lanka.

Enligt kinesiska källor finns det en stor mängd olika teträd och tesorter i Yunnan. Totalt finns det 199 olika sorter registrerade1. En av dessa sorter är Daye Zhong eller "Yunnan large-leaf tea" som enbart växer i Yunnan. Denna skiljer sig från andra tesorter och har breda tjocka och blanka blad och används för att tillverka både svart te och Pu-erh. Jämfört med småbladiga kinesiska sorter har Daye Zhong högre innehåll av polyphenoler (5-7%) och catechiner (30-60%). De småbladiga sorterna som odlas i Yunnan benämns Xiaoye Zhong och de med mellanstora blad benämns Zhongye Zhong.

Områden
De huvudsakliga områdena för teodling är Lingcan, Simao, Xishuang Banna (känt för sina sex "teberg"), Baoshan och Dehong. Daye Zhong odlas sydväst om bergskedjorna Wuliang Shan och Ailao Shan vilka sträcker sig upp till omkring 3200 meter över havet. Bergen sträcker sig från nordväst till sydost och skär av omkring en tredjedel av provinsen vilket skapar ett unikt klimat som påminner en hel del om det i norra Indien. Jorden där te odlas är tegelröd eller gul med ett pH-värde mellan 4 och 6.

Säsonger
På grund av sitt jämna klimat kan te skördas 8 till 9 månader om året även om det händer att te även skördas under vintern. Detta te är dock hårt och gulaktigt. Det första teet skördas i slutet av februari eller i början av mars.

Transporter
Yunnan har alltid haft mycket dåliga kommunikationer med omvärlden. Det fins tre järnvägar in och ut ur provinsen. Den nyare av dessa knyter samman Kunming med Fangcheng, en ny hamn i Guanxi medan den smalspåriga järnvägen som leder in i Vietnam sällan används.

Historia
Te har odlats och druckits i Yunnan under mycket lång tid, troligtvis mer än 2000 år, och det är mycket möjligt att tebusken har sitt ursprung i denna provins. Ett bevis för detta är den stora mängd mycket gamla teträd som fortfarande växer i området. I berget Nannou vilket ligger i länet Menghai växer ett 800 år gammalt planterat teträd och i Bada vilket ligger i länet Menghai växer ett 1700 år gammalt vilt träd. Även i Lincang, närmare bestämt i Bangwei ,finns ett 1000 år gammalt teträd I maj 1997 angav UNESCO Courier att två mycket gamla teträd hade funnits, ett som var 2700 år och ett som var 2500 år gammalt. Det äldsta trädet var 1,2 meter i dameter och 25,5 meter högt. Träden växte i en orörd skog på en höjd av 2000 meter. Vanligtvis blir de gamla teträden i Yunnan inte högre än 10 meter.

Det första teet lär odlats av Pu-folket och odlades i floddalarna kring Yizhou. Under Tang-dynastin (618-906) exporterades teet för första gången och under Song-dynastin (960-1279) blev Pu-er känt för sitt te.

Export
Historiskt sett har det gröna te som tillverkats i Yunnan konsumerats lokalt medan det sammanpressade teet och Pu-erh exporterades till närliggande områden som Vietnam, Thailand, Laos, Burma och Tibet. Export till resten värden började först 1763 och var som störst mellan 1926 och 1936 då mer än 5000 ton exporterades till Sichuan och Tibet samtidigt som mer än 500 ton exporterades till resten av värden varje år.

Produktion
För omkring hundra år sedan började till tillverkas på industriell skala i Yunnan även om fabrikerna var små och maskinerna var handdrivna. Mellan 1950 och 2000 ökade teodlingarna i provinsen 15 gånger och mängden tillverkat te har ökat 200 gånger under samma tid. Den största ökningen ägde rum mellan 1960 och 1970 samt mellan 1980 och 1990.

Svart te
Svart te har tillverkats i Yunnan sedan slutet av 1930-talet och har sedan början exporterats till stora delar av världen. Den största mängden svart te är ortodox (OP) och produceras med hjälp av maskiner som är speciellt anpassad för de lokala tesorterna. Jämfört med te från andra länder är svart te från Yunnan lättare oxiderat. Några få stora fabriker tillverkar även CTC-te. Den mest kända av Yunnans svarta teer är Dian Hong

Grönt te
Det tillverkas en mängd olika sorters gröna teer i Yunnan. En populär grupp är de artistiska teerna vilka formas till olika fantasifulla former för hand. Några av dessa är Juan Yun (Rolling Clouds), Yu Huan (Jade Ring) vilka har lindats kring små bambupinnar, Yu Ta (Jade Tower), Yu Zhui (Jade Pendant), Yu Ya (Jade Shoot) vilka tillverkas av enstaka bladknoppar och Lu Mu Dan (Jade Shoot) vilka har formen av en blomma. Det vanligaste gröna teet som tillverkas är dock maocha vilket är ursprungsmaterialet till pu-erh.

1 Yunnan Litongyuan Trading Co.