Lu Shan Yun Wu 庐山云雾

Historia
Detta te, odlat på berget Lu, är ett av de mest kända gröna teerna i Kina med en historia som är över 1000 år. Ursprungligen kallades teet ”skogsdoftte” (eller något liknande) och senare, under Song-dynastin, kallades det helt enkelt ”tributte”. Anledningen till teets popularitet beror till stor del på att det omnämns i 茶经 skriven av Lu Yu år 780, det första kompletta verket om te.

Enligt "Lu Shan Zhi", ett verk från Ming-dynastin (1368-1644) en källa anger 1300-talet1, skall Lu Shan Yun Wu planterats och tillverkats av munkar som bodde på berget Lu. Anledningen var främst att de hade brist på mat. Teet planterades i ett par klippskrevor men jordmånen var så dålig att buskarna måste skyddas, vintertid täcktes de med hö. Skörden ägde rum vid Duan Yang, vilket är tiden vid sommarsolståndet. Lu Shan Zhi kallar det färdiga teet ”Lu Shan Yun Wu tea”, vilket betyder ”Berget Lus Molndimmete” (eller något sådant, min kinesiska är inget vidare).

[gmap markers=green::29.558108068956606,115.99021911621094 |zoom=10 |center=29.608088257406806,116.00875854492188 |width=775px |height=300px |control=Small |type=Physical]
Lu ShanLu Shan

Tillverkning
Lu Shan Yun Wu kommer från en speciellt långsamväxande variant av tebusken med kraftiga löv som täcks av små fina hår. Berget Lu, där teet odlas, täcks dessutom av dimma mer än halva året, något som gör att buskarna växer ännu långsammare. Detta bidrar till teets utmärkta kvalitet och lite annorlunda kemiska sammansättning. Bl.a. innehåller Lu Shan Yun Wu mer C-vitamin än andra gröna teer. Totalt finns det omkring 50 Ha teodlingar utefter bergssidorna1.

Nuförtiden skördas teet från slutet av april till början av maj när telöven är omkring 3 cm långa1. Teet tillverkas för hand och består enbart av bladknoppar, eventuellt med ett löv. Förutom Chun Jian (orginalformen) finns det även varianter på Wun Yu som är formade som Chun Mao, Mao Feng, och Yin Zhen2 men dessa ser man sällan i butiker. Efter bladen plockats får de vissna ner i mellan 4 och 5 timmar, därefter rullas de för hand och steks två gånger1. Så vitt jag vet finns det inga speciella kvalitetsbenämningar på detta te men ju högre upp det är odlat desto bättre brukar det vara.

Huvudsaklig källa: Qing Tea
1 Green Tea
2 TeaSpring