Wild Large Leaf Dian Hong 滇红

Detta är något så ovanligt som ett svart te gjort av storbladiga och ganska breda "wild arbor" d.v.s. förvildade odlade teträd. Vanligtvis brukar dessa löv användas till Pu-erh. Nu skall man dock ta sådana påståenden med en nypa salt eftersom det mesta te från Yunnan påstås komma från vilda eller förvildade teträd.

Just detta te odlas på ett berg som heter Jingmai vilket är ett av de sex mindre kända tebergen söder om floden Lancang (Mekong).

Namnet "Dian" är ursprungligen benämningen på den centrala delen av Yunnan som numera kallas Kunming. Dian Hong används ofta i betydelsen "svart te från Yunnan".

Källa och återförsäljare: Dragon Tea House