Tan Yang Gong Fu Hong Cha 坦洋工夫红茶

Det här är ett riktigt bra svart te från Fujian. Teet är uppkallat efter byn Tanyang 坦洋 (?), och odlas i häradena Fu'an 福安市 (1), Tuo Rong (?), Shouning 寿宁县 (2), Zhou Ning 周宁县 (3) och Xiapu 霞浦县 (4)1. Tanyang ligger söder om Fu'an på den västra stranden av ett vattendrag som heter Shexi (?), en del av Changxi (?)2.

[gmap markers=numbers::0,0 + 27.076612837224847,119.65072631835938 + 27.445281109590123,119.50515747070312 + 27.08132043534786,119.34516906738281 + 26.880614391744764,120.00709533691406 |zoom=9 |center=27.266837192143562,119.9212646484375 |width=775px |height=400px |control=Small |type=Physical]

Under tidig Ming (1368 - 1644) skall en man i Tanyang , Hu Youcai, tagit fram en ny tekultivar som kom att kallas Tanyang Cai Cha. Denna blir omkring två meter hög och växer mycket snabbt. Teet kan skördas från Qing Ming till sen höst och skall kunna producera över 5 ton per hektar(!), jag är dock osäker på om det är färska löv eller färdigt te. Kultivaren blev snabbt populär och spreds vida omkring. Från början användes Tanyang Cai Cha i huvudsak för att producera bakat grönt te, ett te som blev vackert format ljusgrönt te bra arom2.

Det svarta teet skapades första gången 1851 av en man som hette Hu Fu Tian1 och det visade sig att Tanyang Cai Chagav var en utmärkt varitet för att producera svart te. De följande åren tog Hu Fusi, grundare av Wan Xinglong tea firm fram en metod att tillverka Tan Yan. Han döpte sitt te Tan Yang Congou och exporterade det till Europa där det snabbt blev mycket populärt. För att möta efterfrågan växte teindustrin i Tanyang och teet började odlas i de omkringliggande områdena Chouling (?), Zhouling (?), Tuorong (?) och Xiapu 霞浦县 (4). Teet färdigställdes dock fortfarande i Tanyang och såldes naturligtvis som Tanyang Congou. Mellan 1881 och 1936 exporterades omkring 1000 ton Tanyang Gongfu årligen. Som mest exporterades 2100 ton under ett år. Enligt statistik publicerad 1937 odlades det te på en yta av 4000 hektar bara i Fujian vilket motsvarade över 10% av den totala tearealen i hela Fujian. Produktionen var 2550 ton vilket var mer än 20% av Fujians produktion och merparten av detta te var Tan Yang Congou.

Efter 1930-talet minskade produktionen kraftigt p.g.a. svårigheter att exportera teet samt den politiska instabiliteten i landet. Det visade sig att det var svårt att återskapa teets popularitet, under 1960-talet tog man sticklingar av Tanyang Cai Cha till både Kenya och Mali och de blev populära alternativ till de tidigare sorterna. Tan Yang Congou exporterades i huvudsak till Sovjetunionen och när relationen mellan länderna försämrades minskade även exporten. I slutet av 1960-talet gick man i huvudsak tillbaka till att producera grönt te och den produktionen av svart te var mycket lite. Det är faktiskt först de senaste åren som produktionen har hämtat sig och är nu uppe i 1000 ton per år2.

Tillverking
Efter att ha plockats får telöven vissna ner. Antingen får de vissna ner utomhus eller inomhus med hjälp av värmare och fläktar. Det bästa teet får vissna ner på morgonen eller kvällen när solen inte är så stark, sker det mitt på dagen måste man vänd löven ofta så de inte skadas av solen. Löven som vissnas ner inomhus läggs i speciella hus där man kan reglera luftflödet och temperaturen med hjälp av fönster och dörrar. Den optimala temperaturen är 22 garder och luftfuktigheten 70%. När man vänder löven är det viktigt att de inte skadas och att löven ligger i jämna lager så nedvissningen blir jämn.

Efter att ha blivit mjuka och lättarbetade rullas bladen för att bryta sönder celler och tillåta oxideringen. Graden av oxidation påverkas av hur hårt man rullar löven. Oxidationen sker i speciella oxideringsrum där de rullade löven läggs i bambukorgar, i omkring 4 cm tjocka lager. Temperaturen är mellan 22 och 24 grader och det tar mellan tre och fem timmar.

För att avbryta oxidationen torkas löven, något som även gör att teet kan lagras. Torkningen består dels av en avsvalning där löven sprids ut samt en upphettning över en koleld. Även om en del av teet tillverkas för hand sker merparten av all produktion med hjälp av maskiner vilket naturligtvis går otroligt mycket snabbare3.

1. Dragon Tea House vilket även är bildkälla
2. Vicony Tea Directory
3. http://rj1851.blog.163.com/ där det finns mycket mer information om detta te.