Meng Ding Gan Lu 蒙顶甘露

Namnet Gan Lu 甘露 betyder söt dagg och är ett populärt grönt te Sichuan i sydvästra Kina. Just Meng Ding 蒙顶 (1) är benämningen på det Gan Lu som odlas kring berget med samma namn. Lokalt kallas teet Xian Cha vilket betyder de odödligas te. Detta kommer sig av att teet enligt en legend skall ha först odlats av Wu Li Zhen, en legendarisk buddistmunk som uppnådde nirvana1. Det är väl tveksamt om det finns någon sanning i denna legend men teet har ändå en lång historia. Kinesiska källor brukar ange att detta te odlats i två tusen år, ett inte helt orimligt påstående med tanke på att det var i dessa trakter som man började odla te. Det finns även några mycket gamla tebuskar i trakten.

[gmap markers=numbers::0,0 + 30.086072856607394,103.06806564331055 |zoom=12 |center=30.084840018486364,103.084716796875 |width=775px |height=400px |control=Small |type=Physical]

Tillverkning
För att producera detta te används en lokal varitet, Ming Shan #1312. Teet plockas tidigt, ofta innan bladknopparna slagit ut. Efter att ha vissnat ner steks, eller fixeras, bladen i en 140-160 grader varm panna. Vanligtvis tar man fyra hg löv åt gången. Detta medför att fuktinnehållet minskar till 60%. Efter detta knådas och formas löven i samma varma panna får att torkas och få sin form. Detta kräver ett exakt handlag och bestämda handrörelser. När fuktinnehållet är 15-20% sänkt temperaturen i pannan3.

1. TeaSpring
2. Seven Cups
3. Hudong
Det avbildade teet är från TeaSpring och skördat 2010. Priset var 7,5 dollar för 25 gram. Betyget gäller detta te.