All about tea

Denna bok, som är uppdelad i två mycket tunga band, samlar all kunskap som finns om te. I alla fall samlar den all kunskap som fanns 1935 då den gavs ut av ”New York, The Tea and coffee trade journal company”. I detta fantastiska verk på 54 kapitel och 1143 sidor sammanfattar William H Ukers teets historia och alla vetenskapliga, tekniska, sociala och konstnärliga aspekter. Boken är relativt lättläst och innehåller dessutom en hel del fina illustrationer och fantastiska kartor.

Naturligtvis är den hopplöst omodern vad det gäller dagens teindustri men om man är intresserad av teets historia och kultur finns det fortfarande ingen bättre bok. Den finns fortfarande att köpa som nytryck från Martino Publishing . Observera dock att det finns två utgåvor av denna, en som kom ut för några år sedan som är 17,8 x 25,4 cm och kostar 125 dollar och en ny som är 21,6 x 27,9 cm och är lite dyrare, 145 dollar plus frakt. Kvaliteten på bilderna i detta nytryck är naturligtvis inte lika bra som i orginalutgåvan man skall enligt förlaget blivit "quite well". Vill man ha ett original får man vara beredd på att betala mellan fem och tiotusen. Sedan denna bok skrevs har det kommit ut några andra mycket bra böcker om te, speciellt i slutet av 1960-talet men ingenting som kommer i närheten av ”All About Tea”.

Innehållet i den första volymen är

The subject in brief

Book I - Historical aspects
1- Tea in the beginning 1-9
2 - China and the ch'a ching 10-22
3 - Introduction of tea into europe 23-35
4 - Introduction of tea into england 36-48
5 - Introduction of tea into america 49-65@
6 - The world's greatest tea monopoly 66-85
7 - Golden age of the clipper ships 86-108
8 - Tea's conquest of java and sumatra 109-132
9 - The far-flung kingdom of india tea 133-172
10 - Tea's triumph in ceylon 173-203
11 - Tea propagation in other lands 204-216

Book II - Technical aspects
12 - Commercial teas of the world 218-221
13 - Tea characteristics 222-267
14 - Cultivation and manufacture 268-296
15 - Cultivation and manufacture in china 297-308
16 - Cultivation and manufacture in japan 309-326
17 - Cultivation and manufacture in formosa 327-340
18 - Cultivation and manufacture in java and sumatra 341-373
19 - Cultivation and manufacture in india 374-415
20 - Cultivation and manufacture in ceylon 416-447
21 - Cultivation and manufacture in other countries 448-463
22 - Evolution of tea machinery 464-490

Book III - Scientific aspects
23 - Etymology of tea 492-495
24 - Botany and histology og tea 496-507
25 - The chemistry of tea 508-537
26 - The pharmacology of tea 538-551
27 - The healthfulness of tea 552-559