Starkt gift hittat i Krav-märkt te

Att vakna till rubriken ”Starkt gift hittat i Krav-märkt te” och dessutom i krigsstorlek är inte det roligaste man kan tänka sig, speciellt inte med tanke på hur mycket te jag dricker. Nu har jag visserligen inte prövat något av de teer som ingår i det aktuella testet man jag har inga illusioner om att de det skulle vara mindre bekämpningsmedel i de teer jag dricker. Naturligtvis är det anmärkningsvärt att ett av de Krav-märkta teerna innehåller bekämpningsmedelsrester och dessutom en ovanligt läskig sådan, men jag tycker även att testet ger en ganska trist bild av det gröna te som säljs i allmänhet i Sverige.

Det första jag slogs av var att det bara var tepåsar och inte ett enda te i lösvikt. Nu kanske man avsiktligt bara valt tepåsar i testet men jag tror faktiskt att de testade sorterna är representativa för det gröna te vi dricker i Sverige. Vad är det för fel på tepåsar då? En hel del enligt min mening. Dels är innehållet i tepåsar alltid sämre än det som säljs i lösvikt. Inte så konstigt eftersom man inte kan se löven och dessutom är löven sönderbrutna eftersom man vill att de skall ge stark smak snabbt. Den andra anledningen är priset, denna slaskiga och obehagliga förpackning av löven är ruskigt dyr jämfört med att brygga i sil eller direkt i kannan. Den tredje nackdelen är det enorma resursslöseri i form av påsar och extra pappersförpackningar som krävs. Dessutom innebär dessa förpackningar extra förpackningsvikt som skall transporteras land och rike runt. Nu packas visserligen ganska lite te där det produceras men det packas inte heller i Sverige.

Det andra är att att man inte anger ursprungsland för för flera av teerna och där man anger ursprung är det blandat från flera länder. Dessutom kan jag inte förstå varför merparten av det te som är testat kommer från Indien, Sydostasien, Sydamerika, Sydöstafrika och Sri Lanka. Det gröna teet som odlas i dessa länder är bedrövligt om man jämför med det som odlas i Kina och Japan och det var bara Twinings som enbart hade te från Kina i sina påsar. Nu är det inte säkert att teet är bättre bara för att det kommer ifrån Kina, men jag tror inte det är en tillfällighet att det var just detta te som innehöll mest antioxidanter. Jag antar att producenterna inte vill ange ursprung se de kan köpa sitt te varifrån. Tyvärr blir effekten av detta att ett sådan här test är ganska meningslöst, nästa vecka kan det vara helt annat te i påsarna med helt nya gifter.

Det tredje som överaskade mig var att bara tre av de nio testade teerna var smaksatta. Min uppfattning är att merparten av allt grönt te som säljs i Sverige är smaksatt med mer eller mindre artificiella aromer. Antingen har man aktivt letat efter rena teer till detta test eller så har trenden med alla obehagliga smaksatta teer vänt. Jag hoppas naturligtvis på det sistnämnda.

Så var det det där med gifterna. Det är ingen hemlighet att det mesta av allt te innehåller rester ev bekämpningsmedel. Om ni såg ”All In This Tea” på TV för något år sedan beskrevs detta ganska väl. Hittills har jag varit så fixerad av att hitta riktigt bra te så jag har inte riktigt brytt mig om kom det är besprutat eller ej. Visserligen finns det en del giftfritt gott te men oftast är det ganska sällsynt. Ett av de stora problemen är att det finns en mängd märkningssystem för ekologiskt eller giftfritt te. När jag var i Kina för ett par år sedan erkände en av de största teproducenterna dessutom ett de kinesiska laboratorierna ofta missade bekämpningsmedelsrester i sina tester så de lät allt sitt te testas i Tyskland.

Ett annat problem är att det är ganska dyrt att certifiera och testa te vilket gör att det oftast är de stora industrierna som har råd. Småbönder i Kina, Taiwan och Japan, de som producerar riktigt bra te, har ingen möjlighet att testa sitt te och det skulle dessutom vara meningslöst de de hela skörden kanske bara är 30-50 kg.

Som väl är driver flera importörer i Tyskland och USA denna fråga och det finns även de som har egna laboratorier som testar allt te som tas in. Detta gör kanske inte att gifterna kommer tas bort men med en ökad medvetenhet och intresse från kunderna är det inte omöjligt. För hundra år sedan förekom det inga besprutade teer.

Avslutningsvis vill jag tacka GP och Testfakta för denna spännande undersökning. Mer information finner ni på http://www.gp.se/konsument/tester/1.242157-bekampningsmedel-i-te och http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article6070185.ab

Kommentarer

bekämpningsmedel

Max, Länka till källan av ursprunget, testfakta, istället för de vridna tidningarna som skapar rubriker och söker länkar, med vinklade ord.

Att Kung Markatta i ett kravmärkt te har förbjudna bekämpningsmedel av läskig art är verkligen inte bra. Det visar att kravmärkningen inte håller måttet bland annat. Många teer som inte är ekologiskt odlade är fria från kemikalier, då dessa odlas traditionellt och familjärt. De mest kvalitativa teerna används det mindre bekämpningsmedel för eftersom detta avspeglar sig i smaken.

Att just de billigaste teerna innehåller bekämpningsmedel är alltså inte speciellt konstigt, då dessa odlas upp för storproduktion. Självfallet bör man inte ha några föreställningar om att något vi idag konsumerar är helt rent från gifter, vare sig det är te, eller paprika i närbutiken.

Kritik till Testfakta bör ges, då det enda angivet om vad de egentligen fann är bekämpningsmedel under angivna gränsvärden. Inget om vad för bekämpningsmedel eller i vilka mängder.

Testfakta

Du har rätt att tidningarna vill skapa rubriker och det är ju inte så konstigt, det är ju det de lever på. Anledningen att jag länkade just GP och Aftonbladet var att GP var först ut med nyheten och jag trodde att det var de som bekostade undersökningen. Aftonbladet länkade jag eftersom de har det mest aktiva nyhetsforumet (åsikterna är dock en annan sak). Länken till testfakta är http://www.testfakta.se/Article.aspx?a=261503.

Jag håller inte helt med om kritiken kring Testfakta. De anger vilka ämnen de fann under sammanställningen i http://www.testfakta.se/img/2009/11/4/261506.pdf och de beskriver även effekten av dessa ämnen under http://www.testfakta.se/Article.aspx?a=261607. Jag håller dock med om att det hade varit relevant att beskriva mängden bekämpningsmedel och även hur testet gick till.

Att det finns teer som odlas utan bekämpningsmedel stämmer säkert, speciellt bland exklusiva teer som odlas i liten skala. Problemet är att det är omöjligt för konsumenterna att veta vilka teer som odlas ekologiskt, det flesta tehandlare vill inte ens avslöja vem som odlat teet.

Avslutningsvis ser jag inget konstigt i att det finns bekämpningsmedelsrester i te, bara att det är tråkigt och att jag är gärna hade sluppit dem.

Testfakta

Ja, det står faktiskt vad det är för ämnen, men det saknas mängder och en beskrivning om utförandet av testerna. Det borde ha varit där i ett helt seriöst test, även om det givetvis är intressant att det finns gifter i teerna. Problemet är att man inte får en uppfattning om mängden och då vilken riskskala för ens hälsa, då det enda som anges är att ämnena är under gränsvärdena.
Jag ser fram emot att se tester från testfakta på vanliga grönsaker i handeln, för att få en uppfattning om det är värre att äta en tomat eller dricka en kopp, i detta fall, lågbudget te.

Att tehandlare inte avslöjar vem som odlat teet är för att de sällan vet det. Men även om de visste det så hade vi inte utifrån det vetat om teet är odlat på ett riktigt sätt.

Lite mer information

Jag håller helt med om att det hade varit nyttigt att se en jämförelse mellan te och andra produkter, t.ex. kaffe. Det hade även varit spännande att se en jämförelse mellan olika sorters te.  Värt att notera är att gränsvärdena gäller för de torra löven och inte vad som hamnar i koppen. Visserligen händer det att jag tuggar i mig några löv då och då men det är nog inte det vanligaste sättet att konsumera te i Sverige. Lite mer information om testet finns på Secons Opinions.

Tester

Det var en annorlunda synvinkel du hittade fram från Second Opinions, och det visade sig att det andra testet på Kung Markatta var negativt, det brydde sig givetvis inte tidningarna om att visa överhuvudtaget. Sådana nyheter säljer ju inte.

Svar från Kung Markatta

Jag har grävt lite mer i historien och det finns ett svar på Kung Markattas hemsida. Nu är jag ingen expert på livsmedelskemi eller bekämpningsmedel men det det finns ett par saker jag vill kommentera.

Det första är att gränsvärdet gäller för gift på de färska löven och inte på det färdiga teet och att gränsvärdena därför skall divideras med 5. Det låter helt befängt och jag är dessutom helt övertygad om att Kung Markatta har helt fel i detta. Gränsvärdet måste gälla det färdiga produkten, annars går den inte att kontrollera utanför plantage. Dessutom har det ju absolut ingen betydelse om hur mycket gift det är få de nyplockade löven, dessa är det ju ingen som dricker.

Det andra är att jag tycker att det är anmärkningsvärt att Kung Markatta inte kontrollerar de produkter man säljer utan förlitar sig på mätningar i Indien och Holland. Att det dessutom är relativt lite te som testas gör ju inte saken bättre. Hade företaget angett vilka plantager och batcher som låg bakom det aktuella teet hade det varit möjligt att själv kunna kontrollera saken men nu är allt man kan göra att lita på importören.

Kanske läge att lägga upp

Kanske läge att lägga upp fakta om att det faktiskt inte fanns något gift i Markattas te..? http://www.testfakta.se/livsmedel/article14405.ece