Huang Shan Mao Feng 黄山毛峰

Detta är ett av Kinas mest kända gröna teer och det mest populära av alla Mao Feng. Teet odlas kring bergskedjan Huang Shan (3,4) 黄山, ett otroligt vackert bergsområde i sydvästra Anhui som är hem för många fantastiska teer. Teet är känt för sin fruktiga smak, sitt böjda utseende samt att det går att brygga många gånger.

Sorter och kvaliteter
På grund av sin stora popularitet finns det en mängd olika företag och småbönder som producerar detta te, något som lätt fram till en ganska stor variation i tillverkning och kvalitéer. I början av 1990-talet producerades det tusentals ton1. Teet odlas i ett ganska stort område, en hel del tillverkas t.o.m. i  Qimen (2) men det finaste anses komma från Yungu Temple 云谷寺 (4), Songgu Nunnery, Diaoqiao Nunnery, Ciguang Ge 慈光阁 och Hillside Temple på en höjd av omkring 1200 meter over havet.

[gmap markers=numbers::0,0 + 29.998398987522783,118.22404861450195 + 29.84082257391353,117.72193908691406 + 30.29482425218622,118.07762145996094 + 30.117260077786177,118.19246292114258 |zoom=10 |center=30.07978967039041,118.03573608398438 |width=775px |height=500px |control=Small |type=Physical]

Tidigare klassificerades teet i fyra grupper, 1, 2, 3, and Special men nuförtiden används ibland benämningen "superfine" på te som odlats i berg på en höjd på över 700 m över havet. Qingming-skörden som skördas tidigt i april säljs även denna som en speciell kvalitet. Jag har även sett att benämningen Teji används för att markera att det är ett äkta Huang Shan Mao Feng av hög kvalitet.

För att vara någorlunda säker på att det te man dricker är av god kvalitet kan man studera löven. Ett bra te skall bestå av löv med samma utseende, de skall vara spetsiga och täckta med små fjun. Riktigt bra Huang Shan Mao Feng består bara av ett löv och en bladknopp.

Historia
Ursprungligen lär teet komma från en djup dalgång där Fuxi (1) ligger. Teet utvecklades omkring 1875 av en framgångsrik tehandlare, Xie Zhengan. Han hade ärvt ett teföretag, Xieyutai, som gått i släkten i många generationer och i och med den oerhörda framgång som han fick med Huang Shan Mao Feng blev han den rikaste i trakten och kunde dessutom öppna nio butiker runt om i Kina. Senare gick företaget under på grund av en handelsblockad och sonens opiummissbruk men har nu återuppstått som ett modernt företag, Huang Shan Xieyuda Tea Co. Ltd., som fortfarande tillverkar te av utmärkt kvalitet1. Idag drivs företaget av Xie Yi Ping som är släkting till Xie Zhengan3.

Huang Shan Mao Feng var naturligtvis inte det första te som odlades i dessa trakter. Redan under Ming-dynastin (1368-1644) skrev Jiang Chengyun “Yunwu te från Huangshan växer på topparna av Huangshan täckta av de stigande molnen och berikade av dimma och dagg. Det finns tetrad, mer än hundra år gamla, vilka avger en söt och elegant arom och gudomlig doft. Sådant te kan kallas det finaste. En annan tesort från Huangshan som kallas Cuiyu växer i djupa dalar, är grönt med kraftig doft. Inte lika doftande som Yunwu men batter än Songluo.”2

I ett dokument som kallas “Krönika över Huangshan” skriver man “teträd växer mellan klipporna nära Lotustemplet, med lätt doft och sval smak och kallas Huangshan Yunwu ... munkar på berget odlar Yunwu-te med lätt doft och sval smak, långt bättre är Kuanglu te.”2

Utifrån dessa dokument tror man därför att Huangshan Yunwu är en föregångare till Huang Shan Mao Feng.

Tillverkning
Teet plockas för hand på våren, oftast på morgonen. Efter att ha sorterats får det vissna ner. Den första rostningen sker i en 150 till 180 grader varm panna som får svalna något under tiden man arbetar med löven. Hur mycket löv man rostar samtidigt varierar en del men det är oftast mellan 2,5 och 5 hg. För att steka, eller rosta, löven utan att bränna dem måste man hantera dem någon gång per sekund och hela detta steg tar mellan 3 och fyra minuter. Efter detta formar man löven för hand i en varm panna, eller wok. Detta sker för hand och är en kombination av knådning och rullning. Avslutningsvis torkas löven i ugnar med en temperatur som inledningsvis är 90 grader för att sedan svalna till 60 grader. Detta sker i två steg och löven får vila i mellan 30 och 40 minuter mellan de två torkningarna2.

1. Amazing Green Tea
2. Hudong vilket även är bildkälla.
3. TeaSpring
Det avbildade teet är från TeaSpring skördat 2010 som kostade 7,6 dollar för 25 gram. Teet är producerat av Huang Shan Xieyuda Tea Co. Ltd. och är från Fuxi. Betyget gäller detta te.