Long Jing 龙井茶

Image by tzejenDrakbrunnste eller Long Jing (Lung Ching) är kinas mest berömda te och ett av de bästa. Ursprungligen odlades det på omkring 300 meters höjd, på ett berg som heter Shifeng Shan(1) 狮峰山 (Lion Peak Mountain) vid Xihu(2) (West Lake), en mycket vacker sjö som ligger i Hangzhou. I och med att teet blev mer och mer populärt utökades området som teet odlades på och idag odlas i stora delar av Kina samt på Taiwan. Under 1950-talet och 1980-talet utökades området för teproduktion kring Xihu och idag finns 168 km² där det te som kallas Xihu Lung Ching odlas. Detta område inkluderar byarna Meijiawu(3) 梅家坞 och Longwu(4). Teet odlades även tidigt i Weng Jia Mountain(5) 翁家山, Yun Qi area(6) 云栖 och Hu Pao(7) 虎跑1. Det drakbrunste som odlas i dessa byar och i resten av Zhejiang är av lägre kvalitet än det som odlas på Shifeng Shan men då teproducenterna i Meijiawu är duktiga på att marknadsföra sitt te är detta det mest kända.
[gmap markers=numbers::0,0 + 30.216143770412778,120.09545803070068 + 30.242989332303935,120.14678478240967 + 30.204795238579802,120.0909948348999 + 30.179308194127003,120.0556755065918 + 30.218289089430893,120.11706590652466 + 30.18891993347726,120.08996486663818 + 30.206649663300414,120.134596824646 + 30.229864103136304,120.12300968170166 |zoom=13 |center=30.21487176200467,120.11661529541016 |width=775px |height=500px |control=Small |type=Physical]

Klimatet kring Hangzhou är mycket lämpligt för te med en medeltemperatur på 16°C och 1500 mm regn om året. Det är dessutom både fuktigt och dimmigt, något te trivs i. Det bästa teet skördas före de tidiga vårregnen. (Qing Ming och Guyu) från den 20:e mars till den 20:e april, ju tidigare teet skördas desto bättre är kvaliteten. Xihu Lung Ching skördas bara en gång om året och resen av året får tebuskarna vila. Skörden påbörjas då bladknopparna är 1-2 cm långa och då de närliggande bladen inte är längre än bladknoppen. Ett kilo Lung Ching kan bestå av 70 000 till 80 000 ”Flags” eller Qiqiang vilka består av en bladknopp och ett blad. En duktig teplockare kan plocka upp till 2 kg teblad på tio timmar vilket ger omkring ett halvt kilo färdigt Lung Ching.

Klassificering och kvalitet
Att klassificera Lung Ching är förvånansvärt svårt. Detta beror på att den officiella klassificeringen inte är standardiserad vilket medfört att den förändrats under åren samt att det finns parallella inofficiella klassificeringsmetoder. Kvalitetsmässigt delas Lung Ching i sju grupper, Jipin, Teji, 1 ,2 ,3 ,4 och 5. Det finns dock ingen standard för hur teer skall delas in i dessa grupper utan man får helt enkelt gå efter utseendet. Ju tidigare teet är skördat desto bättre kvalitet, något som syns på storleken bladknopparna och bladen. Geografiskt kan Lung Ching delas in i tre grupper:

1. De som producerats vid Xihu(2)

2. De som producerats utanför området kring Xihu men fortfarande i Zhejiang.
Lung Ching odlas i stora delar av Zhejiang och delas i huvudsak in i två kategorier,
Qian Tang och Yue Zhou. Även dessa delas in i olika kategorier av vilka följande betraktas som de bästa:Qian Tang

  • He Shan omfattar Lung Ching från Fu Yang

Yue Zhou

  • Da Fo, Lung Ching från Xin Chang

  • Yue Xiang, Lung Ching från Sheng Zhou

  • Hui Ji, Lung Ching från Shao Xing

3. De som produceras på andra platser i världen.
Det går naturligtvis att tillverka te med samma metod som för Lung Ching var som helst i värden men dessa har mycket lite gemensamt med originalet. Tyvärr kan teer tillverkade i Yunnan, Sichuan och till och med Taiwan kallas för Lung Ching vilket leder till förväxlingar.

I Zhejiang produceras det omkring 15 000 ton Lung Ching vart år varav 6% kommer från området kring West Lake.

Mao vid Liuzhuang 28:e april 1963Tillverkning
Drakbrunste tillverkas samma dag som det plockas. Tillverkningen består av tre steg:

Steg 1, Nedvissning.
De nyplockade tebladen sprids ut i ett tunt lager och får vissna ner och torka i 8-10 timmar. Under denna tid försvinner omkring 30 % av fukten i bladen.

Steg 2, Stekning
Stekningen sker för hand i wok-liknande pannor som värms av el. Det tar omkring tre år att lära sig de tio olika rörelserna som krävs för att steka och tillverka Lung Ching. Att steka Lung Ching består av två steg, Qingguo och Huiguo.

Steg 2a, Qingguo
Att behandla ett hekto te i detta steg tar 12 till 15 minuter och kräver en temperatur på mellan 80 och 100 °C. Resultatet blir ett uträtat, platt och brett spjutlikande telöv med omkring omkring 25 % fukt. Efter detta får löven svalna i 40 till 60 minuter.

Steg 2b, Huiguo
I detta steg som tar 20-25 minuter torkas telöven ytterligare för att förhindra oxidation. Omkring ett fjärdedels kilo behandlas åt gången tills dess att bara 5% av fukten finns kvar i löven. I detta steg tas även det vita ludd som täcker telöven bort.

Temperaturen på wokpannan, tiden och det tryck som behövs beror på kvaliteten på teet. Ju senare skörden är desto mer arbete krävs.

Varitet 43
Detta är en ny tevaritet som skapades för omkring 20 år sedan och som nu odlas i stora delar av Kina, bl.a. i byarna Mei Jia Wu och Long Jing. Den är produktiv, har en jadegrön färg med gulaktiga kanter och kan skördas omkring 10 dagar tidigare än andra variteter.

Historia
Lung Ching lär omnämnas av Lu Yu. Under 1600-talet besökte Kejsar Kangxi templet Hugong vid Shifeng Shan där han även erbjöds Lung Ching. Framför templet växte 18 tebuskar vilka utnämndes till ”Kejserliga tebuskar” och än idag kan dessa beskådas.2

Brygga Lung Ching
För att Lung Ching skall komma till sin fulla rätt skall det bryggas med vatten från Tigerkällan, Hupao Spring, men personligen tycker jag inte att detta vatten smakar något vidare.

Pris
Enligt den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua så har en kinesisk man betalat 14 000 dollar för 200 gram Lung Ching (Drakbrunnste) vilket motsvarar ett kilopris på 490 000 kr, något som gör det till ett av de dyraste teerna någonsin. Köpet ägde rum under den internationella teutställningen vid Xihu i Zhejiangprovinsen, 2007. Under festivalen tävlade tio experter i åldrarna 35 till 59 år i att tillverka te. I snitt kan en expert tillverka ett halvt kilo färdigt drakbrunnste per dag.

 

1 HOJO Tea
2 Den huvudsakliga mängden information om Lung Ching har sammanställts av Julian Tai.