The Story of Tea: A Cultural History and Drinking Guide

När den här boken dök upp för ett par år sedan gav den intryck av att bara vara en i mängden av oinspirerade teböcker skrivna av amerikaner utan någon större kunskap om varken te eller teindustrin. Till min glädje utmärker den sig dock på ett antal punkter vilket gör att detta är en bok jag faktiskt kan rekommendera.

För det första arbetar författarna Mary Lou och Robert Heiss inom teindustrin och driver en tebutik, Cooks Shop Here, i Northampton Massachusetts. Dessutom reser de tydligen en hel del och har en god insyn i hur te tillverkas.

För det andra innehåller boken en hel del information, betydligt mer än de flesta andra böcker om te. På 400 sidor tar man upp de flesta aspekterna kring te och dessutom en hel del trevliga bilder. Joseph Simrany, presiden i Tea Association of the USA, beskriver boken som en uppföljare till ”All About Tea”, något jag absolut inte håller med om men den visar på den enorma förändring som skett inom te industrin de senaste 70 åren, speciellt i Kina.

För det tredje är den välskriven och lättläst, något som brukar vara ganska ovanligt när det gäller böcker om te.

Vad man kan invända mot är att den inte kommer med speciellt mycket ny information, att den inte tar upp tekniska aspekter och att den upprepar sig en hel del men bortsett från detta är det en trevlig introduktion till denna fantastiska dryck. Värt att påpeka är att författarna kommer ut med en ny bok i nästa månad (mars 2010) där man lovar att ta upp mycket av det som saknas i The Story of Tea.