Heicha, 黑茶

Det finns många teer i Kina som sällan eller aldrig exporteras till Sverige och ett av de mer obskyra är Heicha. Heicha är ett samlingsnamn på ett sammanpressat och efterbehandlat te som i huvudsak produceras i Hunan och säljs till gränstrakterna i och kring Kina. Ibland används även namnet i vidare benämning och omfattar då betydligt mer kända sammanpressade teer som Laobian (湖北佬扁茶), Bian (四川邊茶), Liubao (廣西六堡茶) och Pu-erh (雲南普洱茶). Materialet för teet är grovt (något man ser tydligt efter man bryggt teet, man kan hitta hela kvistar).

Namnet betyder ”mörkt te” eller ”svart te” vilket troligtvis kommer av den mörka färgen på både telöven och bryggden. Det är förvånansvärt svårt att få entydig information om detta te och jag jag försöker därför i största möjliga mån hänvisa till de originalkällor jag funnit.

Enligt Zhou Hong Jie, lärare på Puerh Tea College and forskare på Puerh Tea Research Institute, används löv från Xiao Ye Zhong 小葉種 (småbladigt te) eller Zhong Ye Zhong 中葉種 (mellanstora blad) för att tillverka Heicha till skillnad från Pu-erh som tillverkas av Da Ye Zhong 大葉種 (storbladigt te).

Jiang Yu Fa, en taiwanesisk professor som forskat kring te, hävdar i en rapport att namnet ”Heicha” användes första gången i texten Ming Shi 明史 från 1400-talet.

I boken ”Hunan tea”, försöker professor Cai Zhengan på Hunan Agricultural University förklara vad Heicha är. Först och främst skall det vara en grundläggande kategori av te tillsammans med grönt, gult, vitt, rött (vilket kallas svart i Sverige) och oolong. Från början var Heicha en benämning på allt te från Anhua, en stad i Hunan som fortfarande tillverkar Heicha. Teet tillverkas av olika mellan- och storbladiga tesorter som växer i bergsområdet Xuefeng. Utmärkande för Heicha är att efter att enzymerna i löven förstörts och löven rullats ,fuktas de och torkas över en öppen eld bestående av tallved. Teet är mörkt, saknar bitterhet och har en lätt rökig smak. Efter tillverkningen ångas teet och pressas samman.

Som man ser är denna information motsägelsefull men tydligen arbetar en lokal myndighet i Anhua med att ta fram bättre information.

China-tea.org förtydligar tillverkningsprocessen något. Det viktigaste tillverkningssteget kallas ”fuktig stapling” och avgör kvaliteten på teet. I detta steg fermenteras teet. Ett te, Hubei old qingcha, rullas först två gånger för att sedan packas i små behållare och komprimeras. När värmen stigit till 60 grader vänds behållarna och löven blandas om för att sedan packas igen. Hela processen tar 7-8 dagar och är färdig när vattendroppar bildas på behållarna och de teet förlorat sin ”gräsiga” doft.

Teet går bl.a. att köpa från följande kinesiska sidor (något jag inte gjort):
http://www.hunanheicha.com/
http://www.anhuaheicha.com/

Bildkälla: http://www.anhuaheicha.com/