China-Homeland of Tea 中國—茶的故鄉

Det finns tyvärr mycket få kinesiska böcker om te på något annat språk än kinesiska. Visserligen finns det ett par teböcker som skrivits av kineser men dessa bor oftast i USA.

Ett undantag är China-Homeland of Tea, en påkostad bok som kom ut för första gången 1989 och som innehåller både engelsk och kinesisk text. Denna utgåva är ganska svår att få tag på men som väl är kom den i nytryck 1994 för att fira China National Native Produce and Animal By-Products Import and Export Corporations 45-års jubileum. Nyutgåvan innehöll dessutom 300 sidor jämfört med tidigare 276 sidor och 90 nya bilder.

Boken tar på ett relativt kortfattat sätt upp teets historia, tekultur, olika teproducerande områden samt hur te tillverkas. Den innehåller dessutom information om handel, hälsoaspekter och forskning. På grund av den otroliga förändring som skett i Kina sedan boken gavs ut är stora delar av informationen inaktuell men den innehåller fortfarande så mycket trevliga bilder att den är värd att köpa bara för den sakens skull.

Författare: Edited by Wang Yufen et al.
Pub. Date: 1989
Storlek: Hardcover; 260x340mm; 276
ISBN: 9627281107

Innehåll
Chapter one History of China Tea
Chapter Two The Regional and Characteristic Divisions of Tea in China
Chapter Three Planting and Cultivating Tea and the Technology of Processing
Chapter Four Assessment and Quality Control
Chapter Five Tea in China’s Foreign Trade
Chapter Six The Art of Making Tea and Teaware
Chapter Seven Tea-Its Constituents and Association with Health
Chapter Eight Comprehensive Utilization of Tea
Chapter Nine Tea and Culture
Chapter Ten Scientific Research, Education and Qualification of Personnel
Appendices
Epilogue

Orginalutgåvan går att hitta på
http://www.hceis.com/book.asp?id=4438 för 85 dollar.