Tea Tasting Handbook 品茶图鉴

Denna kinesiska bok om te gavs ut 2008 och är i princip en lista med 214 mer eller mindre kända kinesiska teer. Den är mycket lik Zhongguo Chapu vilket betyder att vart te har en kort beskrivning, en grov kartbild som visar var det produceras och bilder på hur de torra och våta löven ser ut tillsammans med en bild på den färdiga brygden. Dessutom finns det ett par korta kapitel om hur te tillverkas och klassificeras tillsammans med en genomgång av olika teceremonier.

Lite lustigt är att det är förvånansvärt få gemensamma teer i de två böckerna. Bokens styrka är att den visar på den enorma variation som bland Kinas teer och de tydliga bilderna går att använda som referens när man köper och identifierar ovanliga teer. Nackdelen är att beskrivningarna är ganska kortfattade och dessutom inte visas inte några bilder om hur teerna odlas eller produceras.

Mer information om Tea Tasting Handbooks kan man läsa på Arinas ambitiösa projekt, Green Leaves Red Berries. Boken kan vara lite svår att få tag på men den finns att beställa från den utmärkta butiken Sinolitteratur.