Lao Zhu Da Fang 老竹大方

Lao Zhu Da Fang är ett grönt te från Anhui, närmare bestämt trakten kring och i Huangshan (1) 黄山. Detta te säljs under två vanliga namn där Lao Zhu Da Fang 老竹大方 är vanligast i Kina och Ding Gu Da Fang 顶谷大方 verkar vara det vanligast i Europa och Nordamerika. Ibland kan man även köpa det som Valley Peak Da Fang Tea, Zhupu Da Fang och Zhuye Da Fang. Da Fang 大方 är namnet på den buddistmunk som lär skapat detta te i slutet av Song-dynastin (960-1279)1. Han levde i ett tempel på toppen av berget Laozhuling (2) 老竹岭2 där han bjöd besökare på sitt te. Efter hand ökade teets ryktbarhet och besökare skall ha kommit enbart för att pröva det. Bönder i närheten fick ta del av produktionsprocessen och som tack uppkallades teet efter Da Fang. Under Qing-dynastin (1644-1912) var teet så populärt att det blev ett tributte1.

Lao Zhu Da Fang är ett ovanligt kraftigt grönt te med en gulgrön färg. Bladen är platta och påminner en hel del om Long Jing. Det finns t.o.m. de som hävdar att Long Jing är inspirerat av Lao Zhu Da Fang. Numera är teet mest känt för dess förmåga till viktminskning hos människor.

Teet tillverkas bl.a. i bergen Laozhuling (2) 老竹岭 och Fuquan Shan (?) 福全山 i häradet She (även kallas Xi) 歙县. Båda bergen är över 1000 meter höga, branta, med tät bambuskog. Det regnar en hel del i området och är dessutom dimmigt, standardklimatet för bra kinesiskt te2. Andra platser där teet odlas är Shexian (3) 歙县, Jinchuan (4) 金川 och Sanyang 三阳3.

[gmap markers=numbers::0,0 + 30.1116174051821,118.17083358764648 + 30.036279160385764,118.87009620666504 + 29.88149403100652,118.44497680664062 + 30.00702121260165,118.68444442749023 + 30.023052100280623,118.78804206848145 |zoom=10 |center=30.023921574501376,118.59054565429688 |width=775px |height=400px |control=Small |type=Physical]

Beroende på hur teet torkas delas Lao Zhu Da Fang in i två grupper, Zhong huo 重火 och Qing Huo 轻火 där den första har en arom som beskrivs som rostade kastanjer och den andra mer livlig och uppiggande2.

Det finaste Lao Zhu Da Fang plockas före Guyu 谷雨 vilket innebär slutet av april till de första dagarna i maj då man plockar en bladknopp och två blad men teet skördas även på sommaren och hösten. Under de senare skördarna händer det att man plockar upp till tre blad2. Efter att ha vissnat ner steks löven för hand, ungefär ett till ett och ett halvt kilo åt gången. Det krävs en speciell teknik för att löven skall få rätt form och man får inte var särskilt hårdhänt. Efter att ha stekts i 160 till 180 grader i 10 till 12 minuter rullas löven en kort stund, fortfarande med lätt handlag. I nästa steg torkas löven i en het panna, 120-140 grader. Man tar ganska mycket löv åt gången, omkring 2 kilo, som skakas och rörs runt ordentligt för att inte brännas. När löven är klara är de lite klibbiga och man använder därför en del olja för att de inte skall fastna på kanterna. Efter detta är det dags för löven att få sin form. Man tar ett kilo löv och lägger i den nu inoljade pannan som är mellan 90 och 100 grader varm. Bladen formas sedan genom att de pressas mot kanten på wokpannan. Efter detta upprepas processen en gång till med svalare panna, 60 till 70 grader och ett lättare tryck. När fuktinnehållet är omkring 5 % är teet färdigt och de får svalna för att sedan förpackas3.

1. TeaSpring
2. Da Fang Tea
3. Hudong
Det avbildade teet är från TeaSpring skördat 2009 som kostade $7,60 för 25 gram. Teet skall komma från Huangshan men det är inte angivet exakt var. Betyget gäller detta te.