Chong Qing Tuo Cha 重庆沱茶

Det finns en hel del information om detta te på Hudong. Det återskapade företaget har även en hemsida med en del information som man hittar på http://www.cqyftea.cn/. Det finns även en del information på http://item.taobao.com/item.htm?id=3544189189 där man även kan köpa detta te (om man har gott om pengar).