An Ji Bai Cha 安吉白茶

Detta är ett relativt nytt te från berget Tian Mu i An Ji. Teet kallas även An Ji White Tea men trots namnet är detta ett grönt te. Anledningen till namnet är att de färska telöven är nästan helt vita.

Det finns en legendarisk tebuske beskriven i Da Guan Cha Lun som skulle ha helt vita löv. Under 1980-talet fann man en vit tebuske i området An Ji i Zhejiang vilken experter i Kina tror är den buske som omnämndes i boken. Tebusken, som nu benämns "Förfadern till Bai Cha", klonades ganska snart till till en buske som kallas Bai Ye #1 (Vita löv #1) vilken används för kommersiell produktion. En av dessa kommersiella teer är An Ji Bai Cha.
[gmap markers=green::30.65622488473391,119.68368530273438 |zoom=9 |center=30.70169664654607,119.915771484375 |width=750px |height=300px |control=Small |type=Physical]
An JiAn Ji.
Tiden för skörd är ganska kort, omkring 30 dagar, eftersom den höga lufttemperaturen i maj gör att buskarnas vita blad blir gröna.

Anledningen till den vita färgen beror på att löven har ovanligt låg koncentration av klorofyll och polyfenoler men innehåller nästan dubbelt så mycket aminosyror som andra gröna teer.1

1 TeaSpring