Huo Shan Huang Ya 霍山黄芽

Huo Shan Huang Ya är ett gult te som blivit mycket populärt de senaste åren. Det har vunnit flera utmärkelser och fick stor uppmärksamhet under olympiaden i Kina. Teet odlas vid Huo Shan (1) i Anhui på en höjd av minst 600 meter över havet. Bergen där teet odlas är dimmiga och har lämpliga betingelser för te. Merparten av produktionen konsumeras i Kina men det exporteras en del till Tyskland och USA.
 [gmap markers=numbers::0,0 + 31.35903141838321,116.34796142578125 |zoom=8 |center=31.44741029142872,116.69677734375 |width=775px |height=400px |control=Small |type=Physical]

Under Ming- och Qing-dynastierna (1368–1644, 1644–1911) var detta ett populärt tribut-te, men glömdes sedan bort1. Med hjälp av tre 80-åriga teodlare återskapades dock teet 1971 och det blev genast mycket uppskattat. Första året tillverkades 14 kilo, 1973 och 1974 tillverkades det omkring 200 kilo men redan 1985 var produktionen 3700 kg2. Nuförtiden lär produktionen vara hela 4500 ton, värt 150 millioner yuan vilket är ungefär lika mycket i svenska kronor. Ungefär 90% av alla hushåll i trakten arbetar med produktion av te vilket innebär omkring 100000 personer2.

Teet består nästan helt av bladknoppar, vilket ger en mycket mild och lite kryddig smak.

Tillverkning
Vanligtvis plockar man två blad och en bladknopp men det händer att detta te tillverkas utav enbart bladknoppar. Bladen plockas tidigt på morgonen och får vissna ner innan den egentliga tillverkningen påbörjas. Det första stegen är fixering eller stekning. Omkring ett hg telöv steks försiktigt i en 60-70 cm stor kolvärmd panna. Hur tillverkningen går till efter detta är jag lite osäker på men teet värms till 100 grader och får svalna någon eller flera gånger. Efter detta sprids löven ut för att gulna, en process som tar en till två dagar. Under gulningen torkar löven något och om jag förstått det rätt skall löven vara ganska varma. Hur man håller löven varma är jag osäker på men jag antar att man lagrar dem på en varm plats eller värmer dem med jämna mellanrum. Avslutningsvis torkas löven i 100-120 graders värme2.

1. TeaSpring
2. Baidu
Det avbildade teet är från TeaSpring skördat 2010 som kostade 7,2 dollar för 25 gram.  Betyget gäller detta te.