Liu An Gua Pian 六安瓜片

Detta är ett av Kinas 10 mest kända teer. Namnet betyder "Melonfröskiva från Liu An" troligtvis eftersom de torra tebladen påminner en del om melonfrön.
 
Teets historia har inte ägnats något större intresse vilket gör att den är omges av ovanligt många legender. Vad vi vet är att det har odlats te i Liu An, Liu An Gua Pians huvudsakliga odlingsområde, sedan Tang-dynastin, omkring 1300 år sedan. Detta te har alltid varit mycket populärt och både omskrivits och varit ett tributte till Kejsaren. Liu An Gua Pian har dock antagligen inte tillverkats i mer än hundra år, två legender anger 1905 som första produktionsår2. Teet blev troligtvis mycket snabbt populärt vilket medförde att produktionen och odlingsområdet spreds. Ursprungligen tillverkades teet i bergsområdet Qi Tou(2) Shan i länet Jinzhai där det finaste teet fortfarande odlas. Den största mängden te odlas dock i länet Liu An, men det odlas även en hel del te i Huoshan(3). Det mest kända teet odlas vid Bianfu Dong (Fladdermusgrottan) på berget Qiyun(1).

[gmap markers=numbers::0,0 + 31.51362513720738,116.13664627075195 + 31.52288459957601,116.14304065704346 + 31.381866708576293,116.34349822998047 |zoom=11 |center=31.474938403422176,116.28067016601562 |width=775px |height=500px |control=Small |type=Physical]

Till skillnad från de flesta andra kinesiska gröna teerna tillverkas detta te av fullvuxna teblad. En av de sorter som används är Anhui San Hao Xiao Ye Zhong (Anhui #3 Small Leaves Bush)3. Efter plockningen där en bladknopp och två teblad plockas, rensas de fullvuxna tebladen från knopp och kvist. Telöven steks sedan försiktigt med varierande temperatur i en stor wok-panna för att därefter torkas. Hela processen är manuell. På grund av att produktionsprocessen är relativt komplicerad försökte man under många år att förenkla det hela vilket försämrade kvaliteten och gav teet ett försämrat rykte. Detta har man numera slutat med och Liu An Gua Pian finns med på de flesta listor över kinas 10 mest kända teer.
 
Ibland anpassas namnet på detta te beroende på de blad som används vid produktionen. Om bladknoppen används, ett te som jag aldrig sett, kallas teet Liu An Yinzhen, te gjort på första bladet heter Liu An Ti Pian, det andra kallas Liu An Gua Pian och på det tredje, Liu An Mei Pian1.
 

1 All the Tea in China
2 Hudong
3 Seven Cups Tea